Hvala što ste posjetili zvaničnu internet prezentaciju HYPE festivala. Vaš pristup, kao i korišćenje HYPE internet prezentacije (u daljem tekstu: Sajt) podliježe uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pristupom i korišćenjem Sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove bez ograničenja, molimo Vas da napustite ovaj Sajt.

Pristup Sajtu podložan je dolje navedenim uslovima i odredbama:

Uslovi korišćenja informacija

Sve informacije dostupne na ovom Sajtu isključivo su informativnog karaktera i ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Informacije koje NVO R.O.D.A, I bokeške brigade 70, 85340 Herceg Novi, Crna Gora; email: info@thehype.me, www.thehype.me objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja. NVO R.O.D.A. može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

NVO R.O.D.A. ne garantuje da će internet Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet Sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovom internet Sajtu ne treba tumačiti kao savjete za donošenje odluka bilo koje vrste. Ukoliko postoje nejasnoće prilikom Vaše upotrebe Sajta, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt stranice.

Vlasništvo sadržaja

Kompletan sadržaj, odnosno tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na Sajtu (u daljem tekstu: sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo NVO R.O.D.A. ili su na internet Sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. NVO R.O.D.A. će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Izuzeće od odgovornosti

Upotrebom ovog Sajta saglasni ste da koristite Sajt na sopstvenu odgovornost. NVO R.O.D.A., niti bilo koje povezano ili zavisno pravno lice ili ogranak, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane NVO R.O.D.A. u kreiranju, proizvodnji ili postavljanju i održavanju sajta nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu, indirektnu ili posljedičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna ili deliktna, čak i pored nečijeg upozorenja da šteta može nastati. Imajte na umu da neke okolnosti kao i nadležnost određenih državnih organa ne dozvoljavaju izuzeća odgovornosti za nastupanje od određenih šteta, tako da se neka od gore navedenih izuzeća ne moraju odnositi na Vas.

Linkovi sa sajtovima trećih lica

Sajt sadrži linkove drugih internet Sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije NVO R.O.D.A.. Takvi linkovi su obezbijeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. NVO R.O.D.A. ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost ovih Sajtova. NVO R.O.D.A. ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet Sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet Sajtovima preko linka na našem internet Sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti NVO R.O.D.A..

Privatnost

Svi lični podaci (npr. vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na Sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, koristiće NVO R.O.D.A. u skladu sa politikom privatnosti Sajta.

Bilo koja druga sopštenja ili materijali koje prenesete na Sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati povjerljivim informacijama niti će biti zaštićeni.

Ograničenje pristupa

NVO R.O.D.A. zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom dijelu bez prethodnog upozorenja.

Promjena/revizija uslova korišćenja

NVO R.O.D.A. zadržava pravo da bez prethodne najave promijeni Uslove korišćenja. Svaka promjena Uslova korišćenja će biti naglašena na samom početku ove stranice. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmjenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posjetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutnim uslovima upotrebe. Ove uslove upotrebe ne možete promijeniti vi, osim ako se sa time izričito ne saglasi NVO R.O.D.A.

18/06 - 20/06/2021

Kupi kartu